Gewenste veranderingen realiseren

Een coaching- of improvingtraject begint altijd met een intakegesprek waar de klantvraag wordt verkend en de betrokken partijen bekijken of er voldoende vertrouwen is om van start te gaan. In dit intakegesprek is er afstemming met de klant over de huidige situatie, de doelstellingen, de verwachtingen en het gewenste resultaat.

Na het intakegesprek stel ik samen met de klant een werkplan op. Dit plan is gericht op de verandervraag en de concrete leer- en verbeterdoelen. Improach werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering met als kernpunten: doelgericht, interactief en realistisch. Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen afgestemd op de situaties en dilemma's uit de werksituatie. 

De duur van een coachingtraject ligt gewoonlijk tussen de vijf en acht gesprekken à 1,5 uur met een interval van 2 weken. De duur van een improvingtraject wordt samen met de organisatie bepaald. Organisaties ontvangen een offerte met de specificatie van het traject en de bijbehorende kosten. Voor particulieren geldt een uurtarief op maat.

werkwijze

 • 12 man bril
 • 7 man jong rood
 • 7 vrouw br krt
 • 10 man getint2
 • 11 man stekels
 • 6 vrouw br jng
 • 6 man serieus
 • 4 vrouw od bl2a
 • 2 man getint
 • 9 vrouw dnk lach
 • 8 vrouw pnz
 • 3 vrouw dnk zkl