Herken je communicatiestijl

Ondanks alle goede bedoelingen lopen onze gesprekken niet altijd zoals gepland. Niet alleen in ons werk maar ook privé blijkt het af en toe lastig om elkaar te begrijpen. Nu hebben we allemaal onze eigen voorkeurstijl van communiceren, en juist deze stijl bepaalt hoe je bij de ander overkomt. In tal van situaties zorgen deze stijlverschillen voor onduidelijkheden, misvattingen of onbegrip. Door je eigen stijl goed te kennen en die van je gesprekspartner te herkennen, kun je ervoor zogen dat je gesprekken wél goed verlopen.

Op welke manier herken je een voorkeursstijl?

Iemands voorkeurstijl herken je door de ruimte die iemand tijdens het gesprek neemt (veel praten, initiatfief nemen, duidelijk standpunt) of juist geeft (vragen stellen, luisteren, rustig tempo). Een ander herkenningspunt is de wijze waarop iemand zijn gevoelens uit (stem-verheffing, gebaren maken, gelaatsuitdrukkingen) of juist inhoudt (rustige stem, praten over objectieve feiten, opmerkingen over tijd en afspraken). Deze kenmerken vormen de basis van vier communicatiestijlen:

De beschouwende stijl

Mensen met een beschouwende stijl komen over als weloverwogen, beheerst en logisch denkend. Zij nemen beslissingen na zorgvuldige afweging van alle alternatieven. Ze worden gezien als gedisciplineerde personen die het initiatief aan anderen overlaten, zonder zich daarbij per definitie afhankelijk op te stellen. Ze geven ruimte aan de ander en zijn ingehouden in het uiten van gevoelens. Wat kun je doen als je iemand met deze stijl ontmoet:

  • wel doen: zaken goed voorbereiden, op tijd zijn, bij het onderwerp blijven, heldere afspraken maken, naar ideeën luisteren, aan feiten en details aandacht geven
  • niet doen: beslissingen forceren, tijdsdruk aangeven, overdrijven, voor de ander beslissen, improviseren, vaag blijven

De directieve stijl

Mensen met een directieve stijl nemen snel het initiatief en behouden dat. Ze benaderen hun omgeving zakelijk en resultaatgericht. Ze komen besluitvaardig over omdat ze in hoog tempo beslissingen nemen. Ze gaan recht op hun doel af, risico’s zien ze als een uitdaging. Ze nemen zelf veel ruimte en uiten weinig gevoelens. Wat kun je doen als je iemand met deze stijl ontmoet:

  • wel doen: direct en concreet zijn, tijd efficiënt gebruiken, oog contact houden, bij het onderwerp blijven, op belangrijke feiten richten, goed voorbereid zijn, opties aanbieden
  • niet doen: uitweiden over details, passieve houding aannemen, tijdverspillen, de beslissing overnemen, informeel gedragen, verward gedragen

De expressieve stijl

Mensen met een expressieve stijl worden gezien als intuïtief, inspirerend en openhartig. Ze vinden het prettig om in gezelschap het initiatief te nemen. Ze hebben behoefte om hun ideeën te delen, en willen anderen graag motiveren en inspireren. Ze nemen zelf veel ruimte en geven uiting aan hun gevoelens. Wat kun je doen als je iemand met deze stijl ontmoet:

  • wel doen: persoonlijk contact leggen, tempo hoog houden, iets van jezelf laten zien, vragen naar ideeën en gevoelens, op de grote lijn concentreren
  • niet doen: formeel gedragen, veel over feiten praten, tijd besteden aan details, concrete planning vragen, neerbuigend toespreken

De coöperatieve stijl

Mensen met een coöperatieve stijl worden gezien als rustig en ondersteunend. Ze werken graag met anderen samen om dingen voor elkaar te krijgen. Ze bereiken hun doel door eerst persoonlijke banden aan te gaan. Ze geven anderen ruimte en uiten persoonlijke gevoelens. Wat kun je doen als je iemand met deze stijl ontmoet:

  • wel doen: open en eerlijk benaderen, oprechte belangstelling tonen, persoonlijke relatie ontwikkelen, steun aanbieden, overleggen en betrekken, informeel opstellen
  • niet doen: onder druk zetten, abrupt gedragen, koel-zakelijk gedragen, aan lot overlaten, te lang keuvelen, overbeschermend optreden

.
(bron: Waarom begrijp je me niet? - Van Duuren Media)

Terug

counseling

Nieuws