Laat zien wat je wilt

Als je niet laat zien wat je wilt, verklein je de kans dat je krijgt wat je wilt. Het één denken en het andere zeggen, of van alles denken en niets zeggen. Het heeft z’n voordelen; je krijgt niet snel onenigheid, je spaart de relatie met de ander en je vermijdt spanning. Maar… uiteindelijk werkt deze houding in je nadeel; je bereikt je doel niet, anderen nemen een loopje met je en je voelt je gefrustreerd. 

Assertief gedrag betekent dat je voor jezelf opkomt zonder jouw relatie met anderen onnodig te schaden. Je geeft duidelijk aan wat je eigen wensen zijn, je kiest zelf, je bereikt je doel zonder anderen nodeloos te kwetsen. Hoe vanzelfsprekend ook, als het er op aankomt is het best lastig om een verzoek te doen, een vraag te weigeren of grenzen te stellen. 

Een verzoek doen

Soms voelt het bezwaarlijk om een ander iets te vragen. Je wilt niet lastig zijn of je bent bang dat de ander ‘nee’ zal zeggen. Als je op een vriendelijke manier je verzoek doet, en je beseft dat de ander het recht heeft om te weigeren dan hoeft het eigenlijk geen probleem te zijn;

 • bedenk van te voren wat je wilt zeggen
 • zeg dat je iets wilt vragen
 • doe het direct, doe het duidelijk en 
 • doe het in de ik-vorm (ik wil je vragen om…, ik vind het belangrijk dat je…)

Een vraag weigeren

Ook kan het soms lastig zijn om rustig en duidelijk ‘nee’ te zeggen tegen een verzoek. Misschien heb je het idee dat je dan onaardig bent. Of je bent bang dat de ander je dan niet meer mag. Of je krijgt de indruk dat het wel heel belangrijk moet zijn zodat je niet kunt weigeren. Het eindigt er vaak mee dat je toegeeft aan de ander, terwijl je het eigenlijk niet wilt;

 • zeg duidelijk ‘nee’ 
 • geef de reden van je weigering
 • blijf bij je oorspronkelijke verhaal en laat je niet overhalen
 • en..: verzin geen excuus, vermijd woorden als ‘misschien’ of ‘eigenlijk’, word niet boos of agressief

Grenzen stellen

Wanneer je niet gewend bent om voor jezelf op te komen, kan het best lastig zijn om dit opeens wel te doen. Maar als je zelf niet aangeeft wat je denkt, voelt en wilt dan is er een kans dat anderen over jouw grenzen gaan. Niet omdat ze van die vervelende types zijn maar omdat mensen nu eenmaal de ruimte nemen die wij henzelf geven. Breng dus rustig en duidelijk je wensen naar voren;

 • spreek in de ik-vorm
 • wees concreet en rechtstreeks
 • vermijd zinnen als: ‘ik kan niet..’, ‘ik moet..’, ‘ik mag niet..’
 • maar wees duidelijk en stellend: ‘ik vind..’, ‘ik wil..’  
 • en...oefen veel, begin met kleine dingen
Terug

counseling

Nieuws