Conflicten binnen teams

Waar mensen samen werken zijn conflicten onvermijdelijk. Er ontstaan nu eenmaal meningsverschillen. Op zich zijn conflicten niet schadelijk als de teamleden er op een juiste manier mee omgaan. Wanneer aan een conflict echter niets wordt gedaan, heeft dit uiteindelijk grote gevolgen voor de effectiviteit van het team.

Welke signalen duiden op een conflict?

- teamleden geven hun commentaar en opmerking op een emotionele manier;
- teamleden vallen anderen aan op hun ideeën voordat ze goed en wel zijn uitgesproken;
- teamleden verwijten elkaar niet door te hebben waar het nu echt om draait;
- teamleden kiezen partij en weigeren concessies te doen;
- teamleden vallen elkaar op een subtiele manier persoonlijk aan.
.

Ga na wat het echte conflict is

Het echte conflict opsporen is lang niet altijd makkelijk. Conflicten ontstaan door twee soorten kwesties: kernkwesties en emotionele kwesties. In elk conflict is er een wisselwerking tussen beide kwesties. Kernkwesties zijn meestal de aanleiding tot een conflict. Emotionele kwesties maken het conflict vervolgens ingewikkelder.

Kernkwesties

- onduidelijke rolverdeling
- onenigheid over methodes
- onenigheid over doelen
- onenigheid over procedures
- onenigheid over verantwoordelijkheden
- onenigheid over waarden
- onenigheid over feiten

Emotionele kwesties

- onverenigbare persoonlijke stijlen
- machtsstrijd
- aantasting van eigenwaarde
- jaloezie
- wrok
.

In een vroeg stadium aanpakken

Een conflict ontkennen lijkt op korte termijn een oplossing maar geeft uiteindelijk een groter probleem. Door in het beginstadium te concentreren op de feiten (kernkwestie) voorkom je dat spanningen en emoties de overhand krijgen. Het hele team (teamleider en teamleden) is verantwoordelijk voor een effectieve aanpak van een conflict:

  • geef toe dat er een conflict is;
  • ga na wat het ‘echte’ conflict is;
  • luister na alle standpunten;
  • zoek samen naar manieren om het conflict op te lossen;
  • bereik overeenstemming over het conflict, en neem verantwoordelijkheid voor de oplossing;
  • plan een bijeenkomst om de oplossing te evalueren.
Terug

counseling

Nieuws