Durf te wensen wat je echt wilt

Een antwoord vinden op de vraag: “Wat wil je?”, geeft vaak een enorme opluchting. Het geeft richting, creëert energie en zet aan tot actie. Toch blijkt het vaak lastig om deze vraag te beantwoorden. Onbevangen melden wat je graag wilt, vraagt dan ook om enige moed. Want, misschien schaam je je ervoor, of ben je bang om te falen, of is het gemakkelijker om alles bij het oude te laten, of heb je te maken met verwachtingen van anderen, of….
Allerlei redenen waarom je vaak eerder beantwoordt wat je mag, kunt of moet in plaats van wat je wilt.

Vanuit de herinnering naar de toekomst

Dagdromen over wat je wilt, helpt je om je gedachten en creativiteit te richten (George Parker, handboek Creëren). Soms is het dan makkelijker om eerst terug te blikken. Je kunt dit doen door stil te staan bij een waardevolle herinneringen uit het verleden. Sterke herin-neringen geven vaak een heel duidelijk beeld aan emoties, sfeer, fysieke gewaarwording. Het opnieuw ervaren van een dergelijke gebeurtenis helpt je om met dezelfde intensiteit de toekomst te verbeelden. Nadat je de tijd hebt genomen om bij een herinnering stil te staan, verplaats je dan naar een moment in de toekomst. Probeert je zo concreet mogelijk voor te stellen hoe jouw wereld eruit zou zien als je doet wat je het liefst zou willen. Voel de emoties en de sfeer, gebruik je creativiteit en fantasie:

  • waar ben je?
  • wat doe je?
  • wie zijn er bij je?
  • wat voel je?
  • wat laat je gebeuren?
  • hoe...…?

Vermijd de valkuil van een haalbare wens

Aantrekkelijke toekomstbeelden brengen ook twijfel met zich mee. Twijfel over de haal-baarheid van je wens. Onzekerheid over wat je te wachten staat als je aan je wensen toe-geeft. Zodra je naar ‘haalbaarheid’ kijkt, is je wens eigenlijk al verloren. Je gaat dan toetsen, redeneren, afwegen en feitelijk heeft dat niets met ‘wensen’ te maken. In oorsprong kan een wens volkomen irreëel zijn, het gaat uiteindelijk om diepe verlangens. Juist deze verlangens maken dat je zoekt naar ideeën en mogelijkheden om dit in de werkelijkheid vorm te geven. Wanneer je op voorhand censuur toepast, verlies je vaak alle energie en creativiteit. Daarbij geldt dat de conclusies en ontdekkingen op basis van haalbare doelen, vaak niet de conclu-sies en ontdekkingen zijn die je wens tot recht doen komen.

Wacht niet op het perfecte idee om te beginnen

Soms raak je in een impasse omdat het niet lukt om je wens precies te omschrijven of om je toekomstbeeld heel helder te benoemen. Start dan gewoon met dat wat er wel is. Door te doen en te ervaren zal je merken dat je op het juiste spoor gezet wordt. Elke gebeurtenis, ontmoeting, ervaring geeft je informatie en inspiratie waarmee uiteindelijk je wens concreter en duidelijker wordt.

Terug

counseling

Nieuws